Marzena Poręba
Psycholog kliniczny
Certyfikowany psychoterapeuta

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA - KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

O psychoterapii


Psychoterapia indywidualna jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych polegającą na regularnych rozmowach z terapeutą podczas spotkań (sesji terapeutycznych). W zależności od zgłaszanej przez pacjenta problematyki spotkania odbywają się raz, lub dwa razy w tygodniu i trwają 50 minut. Żeby skorzystać z psychoterapii indywidualnej, należy umówić się na sesję konsultacyjną.

Definiowanie tego, co ma ulec zmianie, jak długo będzie trwała terapia, odbywa się podczas kilku pierwszych godzin psychoterapii. Po określeniu celów psychoterapii i długości jej trwania w dialogu z psychoterapeutą (część diagnostyczna psychoterapii) rozpoczyna się proces terapeutyczny, który generuje nowe przeżywanie siebie i innych oraz nowe rozumienie siebie i innych oraz w konsekwencji prowadzi do poprawy w relacjach z innymi oraz poprawy objawowej (redukcji lub usunięcia objawów zaburzeń psychicznych).

Podjęcie psychoterapii z reguły jest trudną emocjonalnie decyzją z powodu naturalnych obaw, jakie niesie wejście w zupełnie nowy kontakt i z powodu niepewności jaką niesie ze sobą poznawanie siebie. Decyzja o podjęciu psychoterapii zapada najczęściej wtedy, kiedy odczuwany dyskomfort lub objawy nie pozwalają wykonywać codziennych obowiązków, kiedy zdarza się popełniać wciąż na nowo te same błędy, gdy brakuje życiowej radości, satysfakcji, kiedy nie układają się nasze relacje z bliskimi nam ludźmi.

Psychoterapia psychodynamiczna to sposób leczenia polegający na dialogu pacjenta z psychoterapeutą, którego celem jest zmiana. W konwencji psychodynamicznej przedmiotem rozmowy może być wszystko, co jest ważne dla pacjenta, co stanowi jego „tu i teraz”. Ważne jest czym pacjent żyje, co go martwi, ogranicza, co myśli i czuje, o czym marzy, śni, fantazjuje. Terapia psychodynamiczna łączy to, co jest aktualną rzeczywistością pacjenta, z jego przeszłością. Psychodynamicznie zorientowany terapeuta bierze pod uwagę zarówno świadomą jak i nieświadomą sferę psychiki pacjenta.

 

W górę strony