Marzena Poręba
Psycholog kliniczny
Certyfikowany psychoterapeuta

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA - KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Powody do podjęcia psychoterapii


 • przeżywanie trudności w relacjach z osobami bliskimi, przełożonymi, na które sami nie znajdujemy rozwiązania,

 • brak satysfakcji w relacjach z bliskimi,

 • przeżywanie smutku, poczucie wyobcowania, brak satysfakcji w codziennych obowiązkach,

 • przeżywanie problemów związanych z poczuciem własnej wartości, tego kim jestem, jaki/jaka jestem, do jakiego celu zmierzam,

 • nie rozumienie swoich zachowań – antyspołecznych, autoagresywnych, agresywnych,

 • zachowania konformistycznie (brak umiejętności odmawiania lub stawiania granic),

 • problemy w podejmowaniu decyzji, w określaniu swoich potrzeb, w rozpoznawaniu, nazywaniu i wyrażaniu emocji,

 • doświadczanie objawów somatycznych, które utrudniają funkcjonowanie a które nie wynikają z chorób somatycznych,

 • przeżywanie przymusu powtarzania czynności, który odbiera radość życia,

 • przeżywanie nadmiernego poczucie winy i nie pozwalanie sobie na przeżywaniu przyjemności w życiu,

 • nie rozumienie swojego przeżywania lub zachowania,

 • doświadczenie traumatycznej sytuacji, która ma wpływ na życie,

 • nadmierne objadanie się lub odmawianie sobie jedzenia,

 • przeżywanie permanentnego stresu, z którym nie można sobie poradzić,

 • przeżywanie lęku lub bycie nadmiernie podejrzliwym,

Każdy z powyższych powodów jest sygnałem uzasadniającym kontakt z terapeutą.