Marzena Poręba
Psycholog kliniczny
Certyfikowany psychoterapeuta

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA - KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Oferta


  • Konsultacja psychologiczna indywidualna - jednorazowe spotkanie w celu określenia charakteru problemu i wskazania sposobów pomocy, niezobowiązujące do podjęcia psychoterapii.

  • Psychoterapia indywidualna - dłuższa pomoc polegająca na regularnych spotkaniach z terapeutą, po wcześniejszym omówieniu zasad i celu terapii. Czas trwania jest różny w zależności od rodzaju zgłaszanego problemu.

 

Częstotliwość oraz czas trwania terapii zawsze są ustalane indywidualnie z każdym pacjentem podczas pierwszych 2-3 sesji terapeutycznych.

Indywidualna sesja terapeutyczna trwa 50 minut.

 


Oferta dla firm


  • Oceny pracownicze assessment center/development center. Rekrutacja, selekcja oraz ocena pracownicza, pozwalające sprawdzić predyspozycje osobowościowe i kompetencje interpersonalne w sytuacjach symulujących rzeczywiste problemy, jakie kandydaci napotykają w praktyce zawodowej na danym stanowisku. Do oceny używam profilowanego koszyka zadań oraz testów psychologicznych.

  • Badanie satysfakcji pracowniczej, które może dostarczyć kadrze zarządzającej informacji o poziomie zadowolenia w poszczególnych obszarach funkcjonowania organizacji.

  • Trening interpersonalny służący lepszemu poznaniu siebie i innych oraz polepszeniu relacji i stosunków międzyludzkich w organizacji a także zmniejszeniu napięć, lęków i niepokoi. Celem treningu jest nabycie umiejętności słuchania innych oraz trafniejsze przekazywanie swoich myśli i intencji w kontaktach osobistych i grupowych. Przebyty trening umożliwi uczestnikom poprawę komunikacji oraz skuteczniejsze radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.

  • Profesjonalna opieka psychologiczna dla pracowników - treningi asertywności, radzenie sobie z syndromem wypalenia zawodowego, konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna i grupowa.

 

W górę strony